بودن مهم نیست،

چطور بودن مهم است.

برند را مشتری‌ها می‌سازند. اما قبل از آن لازم است که برند با همذات‌پنداری با مشتری‌ها، طرز فکر و رفتار آن‌ها را بشناسد.

تعداد ویژگی‌ها و امکانات محصول یا خدمات به ندرت دلیل انتخاب یک برند است.

انسان‌ها در جست و جوی معنا هستند. وقتی برند ارزش‌ها و رفتارهای ایده آل مشتری را بازتاب می‌دهد، مشتری او را در آغوش می‌گیرد.

در حدید، شناخت مخاطب‌های برند و بهترین راه‌های انتقال ارزش‌های شما به آن‌ها، اولین قدم در راه‌اندازی هر کمپین تبلیغاتی تاثیرگذار است.

فهرست