برندسازی.

رویکرد برندسازی حدید در دنیای دیجیتالی امروز این است که به مشتریان برند به عنوان کاربران فعال نگاه کنیم نه به عنوان مصرف کنندگانی منفعل. به همین خاطر برای افزایش توانایی های برند، چارچوب های سنتی برندسازی را تغییر دادیم تا برند بداند چه چیزی را باید در اختیار کاربرانش بگذارد و چه گِرهی از مشکلات آن ها باز کند.

ما کارهایی اساسی مانند تحقیق در مورد مشتریان، تقسیم بندی مخاطبین، تحلیل رقابتی و بررسی های فرهنگی را انجام می دهیم تا به چارچوبی برای تثبیت موقعیت برند برسیم. بر مبنای این کارها، استراتژی بازاریابی عملگرایانه ای برای برند می سازیم که نقشه راهی برای کمپین ها و تلاش های بازاریابی اش خواهد بود.

فرایند برندسازی ما، شامل انجام کارهای مربوط به توسعه هویت برند، مثل نامگذاری، طراحی لوگو، تعیین صدای برند، دستورالعمل های (مکتوب و دیجیتالی) برند و پلتفرم هایی برای توانمند سازی بیشتر برند است که ثبات و پایداری برند را افزایش می دهند. ما به برند به عنوان سیستم عاملی نگاه می کنیم که باید از تکنولوژی بهره ببرد تا به طور خودکار متوجه شود کی و چه طور با مخاطبان مورد نظرش ارتباط برقرار نماید.

فهرست