علم داده.

تیم تحلیلگران و متخصصان داده در شرکت ما، برای اتخاذ تصمیمات و ایجاد تجربه های موثر برند، از داده استفاده می کنند.
ما از داده ها برای ایجاد ارتباط بین نیاز کاربران و اهداف کسب و کار، دستیابی به بینش اساسی و شناخت فرصت های رشد استفاده می کنیم. ما برای هر یک از بخش های کسب و کار مشتریان خود، یک چارچوب تحلیل داده می سازیم که کمک می کند تصمیمات با سرعت و دقت بیشتری گرفته شوند. استراتژی و مدل سازی داده، رویکرد فنی در مدیریت داده ها و پشتیبانی از داده های اجرایی، همگی جزو المان های موجود در راه حل های پیشنهادی به مشتریان هستند.
طراحی مبتنی بر داده، دارای چرخه های آزمایش و بهینه سازی است و باعث خلق تجربه های عالی از برند و به حداکثر رساندن عملکرد کسب و کار می شود. ما باور داریم با ادغام داده های سازمان با الگوریتم های هوش مصنوعی که به طور مداوم در حال تکامل است، از این دارای مهم سازمان برای افزایش درآمد و ساخت تجربیات کاملا شخصی استفاده کرد.

فهرست