نوآوری.

کار ما ایجاد نوآوری در سازمان های مشتری مدار است؛ ما به آن ها کمک می کنیم تا محصولات یا خدمات جدید ارائه دهند و روش های جدیدی را فرا بگیرند که آن ها را قادر می سازد کسب و کارشان را به بهترین شکل اداره کنند.
برای انجام این کار، ابتدا به طور حساب شده و دقیق در مورد زمینه کسب و کار مشتری خود تحقیق می کنیم، آن را کاملا می شناسیم و سپس فرصت های موجود برای عرضه ی محصول یا خدمات جدید را شناسایی می کنیم. تمرکزمان روی زمینه هایی است که کاربر در آن ها مشکل دارد و راه حل های موجود در بازار نیز کیفیت مناسب را ندارند. سپس با همکاری تیم فناوری و طراحی خودمان، راه حل جدیدی برای این مشکلات طراحی کرده و نسخه ی اولیه ی آن را می سازیم. بعد از اینکه اعتبار و ارزش نسخه ی اولیه با انجام تحقیقات ثابت شد، تیم ما نمونه آزمایشی را به بازار عرضه می کند و تمام جنبه های آن، از مدیریت عملیات گرفته تا توسعه کسب و کار را با کمک تیم نوآوری کنترل می کند. سپس این نمونه های آزمایشی موفق را به کسب و کارهای درحال پیشرفت و توسعه تبدیل می کنیم. از اینجا به بعد خود سازمان مشتری مدار می تواند به طور کامل آن را مدیریت کند.

فهرست