برند غذایی ارگانیک بلوط

طراحی لوگو

این برند از زاگرس پا گرفته است. محصولات آن همگی از درختان بلوط و میوه‌های آن ساخته می‌شوند. نان، شیرینی و آرد بلوط آن‌ها مزه‌ی خود طبیعت را می‌دهد.

لوگو بلوط
فهرست