کافه هدایت

طراحی پوستر

کافه هدایت یکی از خوش آوازه‌ترین کافه‌های شیراز است. ما حدیدی‌ها خیلی وقت ها قرارهای کاری‌مان را پیش آن‌ها برگزار می‌کنیم.

پوستر کافه هدایت
فهرست