کافه گالری سو

طراحی هویت بصری

کافه گالری سو، فضای هنری را با کافه ادغام کرده است. مشتریان آن‌ها بیشتر از قشر جوان و هنردوست اند که در آن جا دور هم جمع شده و درباره مسایل مختلف هنری و اجتماعی گفت و گو و تبادل نظر می‌کنند.

طراحی بصری کافه گالری سو
فهرست