رسانه اجتماعی و روابط عمومی.

حدید به برندها کمک می کند تا بحث ها و مکالمات در رسانه های اجتماعی و دیگر رسانه ها را مدیریت کنند، و از آن ها برای تاثیرگذاری بیشتر در جهت افزایش محبوبیت برند و فروش استفاده کنند.
ما در حدید بر اساس بینش مخاطبان و ویژگی های پلتفرم برای ایجاد و مدیریت اکوسیستم های پویای اجتماعی، استفاده می کنیم که شامل کمک به توسعه و مدیریت حضور جامعه مخاطب در فیسبوک، لینکدین، اینستاگرام و دیگر پلتفرم های اجتماعی؛ جذب طرفداران برند از طریق وبلاگ نویسان و اینفلوئنسرها؛ و ایجاد کمپین هایی می شود که رویکردهای رسانه اجتماعی، بازاریابی آنی و بازاریابی محتوا را به منظور سرمایه گذاری و ایجاد نقاط تلاقی فرهنگی (تلاقی برند با ترندها) را تحت کنترل خودش در می آورد. در نهایت، تیم متعهد روابط عمومی داخلی ما، ارتباطات مستحکمی با روزنامه نگاران، وبلاگ نویسان و اینفلوئنسرهای دیگر برقرار می کنند تا پوشش دهی محتوا در رسانه های رایج و دیجیتال را حفظ کنند.

فهرست