فناوری.

سرمایه گذاری روی فناوری درست به تنهایی کافی نیست. کسب و کارها برای اینکه بتوانند در آینده ی دنیای دیجیتال موفق باشند، باید روش کار خود را تغییر دهند. ما با تکنسین های خود بی وقفه تلاش می کنیم تا مشتریانمان بتوانند از فناوری برای افزایش رشد کسب و کارشان و ایجاد نسل بعدی خدمات و تجربیات استفاده کنند.
ما با دپارتمان های فناوری مشتریان خود همکاری می کنیم تا بتوانند برای کسب و کارشان دیدگاه استراتژیک ساخته و از آن پشتیبانی کنند. کمک می کنیم که دریابند برای بهبود خدمات دهی به مشتریان شان و افزایش کارایی و مشارکت کارمندان شان، باید در چه زمینه هایی و به چه صورت از فناوری استفاده کنند. ما به کدیران بخش های فناوری کمک می کنیم تا با طراحی معماری، فرآیندها و ساختارهای تیمی مورد نیاز، این تغییرات را ایجاد کنند. با استفاده از استراتژی فناوری در فرایندهای توسعه و نوآوری، توانسته ایم رویکردی کاربر محور را در تمام پیشنهادات فناوری خود اعمال کنیم. ما با متخصصین چندین رشته برای ادغام یکدست فناوری، داده و طراحی، همکاری داریم. مهندسی قوی و کارآمد برای ما بسیار اهمیت دارد، چون با کمک آن می توانیم هنگام ظهور فناوری های جدید، راه حل های تازه را شناسایی کرده و به مشتریانمان کمک کنیم تا در اقتصاد دیجیتال کنونی، مزیت رقابتی خود را حفظ نمایند.

فهرست